Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

"Στο όνομα όλων των αγωνιζομένων, υπόσχομαι ότι θα λάβουμε μέρος σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σεβόμενοι και ακολουθώντας τους κανόνες οι οποίοι τους διέπουν, μέσα στο αληθινό πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, για τη δόξα του αθλητισμού και την τιμή των ομάδων μας".

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

ΞΙΦΑΣΚΙΑ - Αγωνιστικός Σχεδιασμός Ε.Ο.Ξ. 2013 – 2016


1. Εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς αγώνες Νέων του 2014 και τους Ολυμπιακούς αγώνες Ανδρών - Γυναικών του 2016. Στοχευόμενος σχεδιασμός για εφήβους και νέους με σκοπό την κατάκτηση μεταλλίων σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
2. Στήριξη των υψηλών επιδόσεων στην κατηγορία ανδρών - γυναικών
3. Οι αθλητές του σχεδιασμού κατατάσσονται σε 3 ομάδες σύμφωνα με τις επιδόσεις τους. Υποχρεώσεις - παροχές.
4. Προπονητικά κέντρα: χαρακτηρισμός - αξιολόγηση
5. Συντονιστές κέντρων - Συντονιστές όπλων
6. Συντονισμός προπόνησης εθνικών ομάδων
7. Κριτήρια - προϋποθέσεις συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΟΞ 2013-2016
Η φιλοσοφία του αγωνιστικού σχεδιασμού 2013-2016 διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα λειτουργίας των κέντρων ανάπτυξης και υψηλού αθλητισμού τα οποία με επιτυχία λειτουργούν από το 2011, τη συμμετοχή του αθλήματος στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2012 και στις ιδιαίτερες ενθαρρυντικές επιδόσεις των αθλητών μας στην κατηγορία Εφήβων και Νέων.
Η σύνθεση, ο αγωνιστικός σχεδιασμός και τα κριτήρια επιλογής των εθνικών ομάδων διαμορφώθηκαν με ορίζοντα τετραετίας στοχεύοντας α) στην εκπροσώπηση του αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 και 2016, β) στη δημιουργία εθνικών ομάδων σε όλα τα όπλα στην κατηγορία εφήβων - νεανίδων και γ) στην στήριξη των κορυφαίων αθλητών κατηγορίας ανδρών -γυναικών. Η λειτουργία των εθνικών ομάδων είναι πάντοτε προσαρμοσμένη με την κατηγοριοποίηση του αθλήματος (γ' κατηγορία) και την αντίστοιχη διαδικασία χρηματοδότησης από το κράτος όπως προκύπτει από τον εθνικό σχεδιασμό των αθλημάτων της ΓΓΑ.
Με αφορμή την έναρξη ενός νέου τετραετούς Ολυμπιακού κύκλου η ΕΟΞ έχει καταρτίσει 4ετή σχεδιασμό με απώτερο σκοπό να οδηγήσει την ξιφασκία μέσα από οργανωμένες διαδικασίες και αρχές σε νέες διακρίσεις δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό παιδιών να συμμετέχουν ενεργά, αντιμετωπίζοντας με ευθύνη και σοβαρότητα την εξέλιξη τους.

Επίλεκτοι αθλητές, αθλήτριες Εθνικών Ομάδων.
Οι αθλητές, αθλήτριες του σχεδιασμού κατατάσσονται, σύμφωνα με τις επιδόσεις τους, σε δύο κατηγορίες. α) Υψηλών Επιδόσεων - Διεθνών Διακρίσεων β) Διεθνών Αγώνων
Στους αθλητές, αθλήτριες της πρώτης κατηγορίας η ΕΟΞ καταρτίζει και υλοποιεί επιλεγμένους αγώνες στόχου και παρέχει, σύμφωνα με τις δυνατότητες της, οδοιπορικά και φυσικοθεραπευτική κάλυψη.
Στους αθλητές, αθλήτριες της δεύτερης κατηγορίας η ΕΟΞ καλύπτει όλα τα έξοδα για τη συμμετοχή στους προγραμματισμένους αγώνες του εθνικών ομάδων.
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι αθλητές, αθλήτριες οι οποίοι κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο κατέλαβαν:
       1-32η θέση στο Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών.
       1-32η θέση στην κατάταξη κατηγορίας ανδρών - γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
      1-32η θέση σε αγώνες Παγκοσμίου κυπέλλου ανδρών-γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
        1-8η θέση στο Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών
      1-8η θέση στην κατάταξη κατηγορίας Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
       1-3η θέση σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέων Ανδρών - Γυναικών
       1-3η θέση σε αγώνες Παγκοσμίου ή Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Εφήβων -Νεανίδων.
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται επίσης για δύο χρόνια και όσοι αθλητές, αθλήτριες προκρίθηκαν απευθείας και συμμετείχαν στους τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες.
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται επίλεκτοι αθλητές, αθλήτριες οι οποίοι έχουν επιτύχει κριτήρια επιλογής για συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα και προπονούνται συστηματικά σύμφωνα με τον σχεδιασμό .

Zuuustoyec αθλητών, αθλητριών σε αγώνες εξωτερικού.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε όπλου καταρτίζεται μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρονιάς. Η υλοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος εξαρτάται πάντα από το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εκ μέρους της πολιτείας.
Η συμμετοχή και η τελική επιλογή των αθλητών, αθλητριών του σχεδιασμού σε αγώνες εξωτερικού, το όπλο και ο αριθμός αυτών αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Ε.ΟΞ.
Οι συντονιστές όπλων εισηγούνται στην ΤΕΞ τις προτάσεις τους, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα επιλογής των αθλητών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε διεθνείς αγώνες .
Δικαίωμα επιλογής έχουν όσοι αθλητές, αθλήτριες του σχεδιασμού συμμετέχουν συστηματικά στην προπόνηση (Υψηλών Επιδόσεων - Διεθνών Διακρίσεων 4 υποχρεωτικές προπονήσεις την εβδομάδα, Διεθνών Αγώνων 3 υποχρεωτικές προπονήσεις την εβδομάδα).
Η επιλογή των αθλητών, αθλητριών της κατηγορίας Υψηλών Επιδόσεων - Διεθνών Διακρίσεων, γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων, ενώ για τους αθλητές Διεθνών Αγώνων θα πρέπει συμβουλευτικά να λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία.
Οι αθλητές, αθλήτριες της κατηγορίας Διεθνών Αγώνων, που επιλέγονται να συμμετάσχουν σε αγώνες του προγράμματος εξωτερικού, θα πρέπει να καταλαμβάνουν θέση μέχρι του 70% του συνολικού αριθμού συμμετεχόντων, όταν πρόκειται για τον πρώτο αγώνα του αθλητή, αθλήτριας στη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο, ενώ στους επόμενους θα πρέπει να καταλαμβάνουν θέση μέχρι του 60%, προκειμένου να διατηρούν την δυνατότητα επιλογής τους και στον επόμενο αγώνα. Η διάταξη θα εφαρμόζεται για την τρέχουσα, κάθε φορά, αγωνιστική περίοδο χωρίς να μεταφέρονται αποτελέσματα αθλητών, αθλητριών σε επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Οι αθλητές, αθλήτριες της πρώτης κατηγορίας (Υψηλών Επιδόσεων - Διεθνών Διακρίσεων) δεν εντάσσονται στον περιορισμό της διάταξης αυτής.
Η συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με έξοδα της ΕΟΞ, θα γίνεται με βάση τις προτεινόμενες υποχρεωτικές διαδικασίες-προϋποθέσεις (ο αθλητής πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα ονόματα και προπονείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού) και την απόδοση σε αγώνες κριτήρια. Οι αθλητές που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια δύνανται να προτείνονται στην ΤΕΞ από τους συντονιστές των όπλων.
Ως κριτήρια θεωρούνται όλοι οι αγώνες του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής ή Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ανεξάρτητα εάν η συμμετοχή των αθλητών έχει γίνει μέσα από τον σχεδιασμό της ΕΟΞ ή με κάλυψη των εξόδων από τους ίδιους τους αθλητές. Η κατάκτηση ενός εκ των προτεινομένων κριτηρίων καθιστά τους αθλητές, αθλήτριες υποψηφίους για πρόταση στην ΤΕΞ από τους συντονιστές όπλων.
Έφηβοι - Νεανίδες : Η κατάκτηση μίας θέσης στην 8άδα για την κατηγορία εφήβων ή η κατάταξή τους στο 15% των αγωνιζομένων όταν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη των 50 αθλητών (δευτερεύον κριτήριο).
Νέοι Άνδρες - Νέες Γυναίκες : Η κατάταξη μίας θέσης στην 16άδα ή κατάταξή τους στο 20 % των αγωνιζομένων όταν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη των 50 αθλητών (δευτερεύον κριτήριο)
Άνδρες - Γυναίκες: Η κατάταξη μίας θέσης μεταξύ των 64 πρώτων αθλητών σε αγώνες Α' κατηγορίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ή στο 40% του συνόλου των συμμετεχόντων όταν η συμμετοχή είναι πάνω από 150 αθλητές (δευτερεύον κριτήριο).
Η τελική επιλογή των αθλητών και η εισήγηση προς το Δ. Σ. γίνεται από την Τ. Ε.Ξ. Συμμετοχή αθλητών σε μεγαλύτερες κατηγορίες:
Η επιλογή των αθλητών, αθλητριών του σχεδιασμού σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα είναι δυνατή όταν εκπληρώνονται συγκεκριμένες ηλικιακές και αγωνιστικές προϋποθέσεις:
1.    Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες της επόμενης κατηγορίας αθλητών, αθλητριών κατηγορίας Παμπαίδων - Παγκορασίδων.
2.    Η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών κατηγορίας εφήβων - νεανίδων σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - νέων γυναικών είναι δυνατή μόνο τις τελευταίες δύο ηλικιακές περιόδους (16 και 17 ετών αντίστοιχα) και εφόσον ο αθλητής, αθλήτρια έχει κατακτήσει θέση στην οκτάδα σε αγώνες εφήβων - νεανίδων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
3.    Η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών κατηγορίας νέων ανδρών - νέων γυναικών σε αγώνες κατηγορίας ανδρών - γυναικών είναι δυνατή μόνο τις τελευταίες δύο ηλικιακές περιόδους (19-20 ετών) και εφόσον ο αθλητής, αθλήτρια έχει κατακτήσει θέση στην οκτάδα σε αγώνες νέων ανδρών - νέων γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
4.     Η συμμετοχή γενικά σε αγώνες Παγκοσμίων Κυπέλλων είναι δυνατή όταν αθλητής, αθλήτρια μικρότερης κατηγορίας βρίσκεται σε επιλέξιμη βαθμολογική θέση της κατηγορίας αυτής. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από την κατηγορία εφήβων - νεανίδων στην κατηγορία ανδρών - γυναικών.

Ειδικές διατάξεις
Οι αθλητές, αθλήτριες που έχουν κατακτήσει θέσεις στην 8άδα ατομικά ή 8άδα ομαδικών, στα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, στα Κύπελλα Κόσμου Α' κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών και Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών, μετά από εισήγηση των Ομοσπονδιακών Προπονητών, θα τυγχάνουν της απαλλαγής από αγώνες εσωτερικού εάν κρίνεται απαραίτητο και, ανεξαρτήτως της βαθμολογίας τους, δύνανται να επιλέγονται για συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση να προπονούνται ανελλιπώς. Η απαλλαγή αυτή θα συνοδεύει τον αθλητή, αθλήτρια όλες τις αγωνιστικές περιόδους της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας και θα μεταφέρεται στην επόμενη ανώτερη για μία ακόμη χρονιά.
Οι διακεκριμένοι αθλητές, αθλήτριες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να επιλέγονται εκτός βαθμολογίας από τους υπεύθυνους όπλων.

Συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες με χορηγό — προσωπικές δαπάνες
Η συμμετοχή σε επίσημους αγώνες της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι ελεύθερη για όλους τους αθλητές, μετά από έγγραφη αίτηση του σωματείου τους στην Ομοσπονδία.
Η συμμετοχή αθλητών του σχεδιασμού σε διεθνείς αγώνες, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα είναι εφικτή εφόσον συμμετέχουν συστηματικά στην προπόνηση όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό.
Υποχρέωση των συμμετεχόντων με δικά τους έξοδα είναι η κάλυψη των εξόδων των διαιτητών όπου αυτό απαιτείται.
Οι διακεκριμένοι αθλητές, αθλήτριες, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, μπορούν να συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες με δικά τους έξοδα, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο όπλου, εισήγηση της Τ. Ε. Ξ.
Η ΕΟΞ δύναται, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που επιτρέπει ο προϋπολογισμός, να καλύπτει έξοδα μετάβασης, διαμονής, διατροφής με την προσκόμιση των απαραιτήτων πρωτότυπων δικαιολογητικών αντίστοιχα σε όσους αθλητές συμμετείχαν με δικά τους έξοδα σε αγώνες του προγράμματος α' Κατηγορίας ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και σε αγώνες εφήβων - νεανίδων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας οι οποίοι θα καταλάβουν:
       1-3η θέση στην κατηγορία Εφήβων
       1-8η θέση στην κατηγορία των Νέων
      64η θέση στην κατηγορία Ανδρών
Για το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα οι αθλητές, αθλήτριες θα πρέπει να καταλάβουν αντίστοιχα τις παρακάτω θέσεις:
       1-3η θέση σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων
       1-8η θέση σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων
       1-16η θέση σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών
Τα ποσά αυτά δεν μπορεί να είναι μικρότερα των 200 €, θα είναι τα ίδια για όλα τις κατηγορίες και θα ισχύουν για ένα έτος.

Προπόνηση επίλεκτων αθλητών, αθλητριών
Η προπόνηση των επίλεκτων αθλητών, αθλητριών θα γίνεται στα προπονητικά κέντρα, όπως αυτά ορίζονται από το Δ. Σ. της ΕΟΞ, και στο κέντρο υψηλού αθλητισμού του ΟΑΚΑ, κάτω από τις οδηγίες των υπευθύνων συνεργαζόμενων προπονητών της ΕΟΞ και των συντονιστών αγωνιστικού σχεδιασμού.
Οι αθλητές, αθλήτριες της πρώτης κατηγορίας (Υψηλών Επιδόσεων - Διεθνών Διακρίσεων) οφείλουν να ακολουθούν την προπόνηση 4 φορές την εβδομάδα στο χώρο που η ΕΟΞ ορίζει ως χώρο προπόνησης, τα αγωνιστικά camp (όπως ορίζονται από τον υπεύθυνο προπονητή) και τους αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος εσωτερικού-εξωτερικού με προπονητή ο οποίος καθορίζεται από την ΕΟΞ.
Η συμμετοχή των αθλητών, αθλητριών της κατηγορίας Διεθνών Αγώνων στις προγραμματισμένες αγωνιστικές προπονήσεις είναι υποχρεωτική 3 φορές την εβδομάδα, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής τους για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις των εθνικών ομάδων.
Οι συντονιστές κάθε όπλου καθορίζουν τις ημέρες διεξαγωγής, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγωνιστικών προπονήσεων. Εκτός των επίλεκτων αθλητών, αθλητριών στις αγωνιστικές προπονήσεις δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν επίσης οι 16 πρώτοι κατηγορίας ανδρών - γυναικών, οι 8 πρώτοι κατηγορίας νέων ανδρών - νέων γυναικών και οι 8 πρώτοι κατηγορίας εφήβων - νεανίδων. Επιπλέον οι υπεύθυνοι όπλων δύνανται, με τεκμηριωμένη εισήγηση, να συμπεριλάβουν περιορισμένο αριθμό αθλητών, αθλητριών κέντρων προκειμένου να συμμετέχουν ως επισκέπτες στην αγωνιστική προπόνηση.
Όσων αθλητών, αθλητριών το σωματείο δεν έχει χαρακτηριστεί ως κέντρο, δύνανται να εντάσσονται στον σχεδιασμό, επιλέγοντας το κέντρο ανάπτυξης στο οποίο επιθυμούν να συνεργαστούν διατηρώντας την αθλητική τους ιδιότητα στο σωματείο το οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
Η συνεργασία αθλητών, αθλητριών κέντρου με προπονητή άλλου κέντρου είναι δυνατή μετά από συνεννόηση μεταξύ των προπονητών και έγγραφη ενημέρωση της ΤΕΞ.
Η ελλιπής συμμετοχή των αθλητών, αθλητριών στις καθορισμένες αγωνιστικές προπονήσεις δίνει τη δυνατότητα στην ΤΕΞ να αποκλείσει τον αθλητή, αθλήτρια από τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Εθνικής ομάδας.
Οι αθλητές, αθλήτριες του σχεδιασμού όλων των κατηγοριών είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν υποχρεωτικά τις προετοιμασίες φυσικής κατάστασης και τα κάμπινγκ που διοργανώνει η Ε. Ο. Ξ για το όπλο τους καθώς και τις προγραμματισμένες προπονήσεις φυσικής κατάστασης.

Κέντρα προπόνησης
Επίλεκτοι κέντρων: Οι επίλεκτοι αθλητές, αθλήτριες κέντρων (Διεθνών Αγώνων), οι οποίοι συμμετέχουν στον σχεδιασμό είναι υποχρεωμένοι:
α) να προπονούνται με τον συντονιστή του όπλου των κλιμακίων, τον συντονιστή του κέντρου τους ή οποιοδήποτε άλλο προπονητή κέντρου που είναι συνεργάτης της ομοσπονδίας.
β) να συμμετέχουν στις υποχρεωτικές αγωνιστικές προπονήσεις (3 φορές την εβδομάδα), τις προπονήσεις Φυσικής κατάστασης και τα κοινόβια που οργανώνει η ΕΟΞ.
γ) να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της εθνικής ομάδας (camp - αγώνες) Συντονιστές κέντρων: O! συντονιστές κέντρων δύνανται να συνεργάζονται με την ΕΟΞ σε προπονητικές θέσεις των κέντρων υψηλού αθλητισμού, των κλιμακίων και των εθνικών ομάδων αντίστοιχα υλοποιώντας τις βασικές αρχές του σχεδιασμού. Οι συντονιστές είναι υποχρεωμένοι να προπονούν τους επίλεκτους αθλητές, αθλήτριες των κέντρων τους που μετέχουν στο σχεδιασμό και όποιον ακόμα αθλητή, αθλήτρια του σχεδιασμού άλλου κέντρου επιθυμεί, μετά από έγγραφη αίτηση του αθλητή, αθλήτριας ή του υπευθύνου του άλλου κέντρου προς την ΤΕΞ. Σε περίπτωση υπογραφής συμβολαίου με την Ομοσπονδία, οφείλουν να παρουσιάζουν σε κάθε αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος μία τουλάχιστον ομάδα στο αγώνισμα της ειδικότητας τους. Επιπλέον δύναται να συνοδεύουν αθλητές, αθλήτριες κέντρων σε διεθνείς αγωνιστικές δραστηριότητες.
Οι συντονιστές κέντρων μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου προτείνουν στην ΤΕΞ τους εξελίξιμους αθλητές, αθλήτριες των κέντρων τους οποίους επιθυμούν να εντάξουν στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων και των επίλεκτων αντίστοιχα. Η ΤΕΞ θα επιλέξει σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξωτερικού και τη βαθμολογία των ελληνικών αγώνων τους αθλητές, αθλήτριες που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό.
Αξιολόγηση: Τα κέντρα που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό θα πρέπει να συντονίζονται από συνεργαζόμενο προπονητή της ΕΟΞ κάτοχο άδειας εξάσκησης επαγγέλματος της ΓΓΑ και να αφορούν σε σωματεία τα οποία έχουν λάβει την αθλητική αναγνώριση. Τα κέντρα βρίσκονται σε διαρκή αξιολόγηση όσον αφορά τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά: ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδιασμού, συμμετοχή στις προπονήσεις και τα κοινόβια των εθνικών ομάδων, ανάδειξη νέων αθλητών, αθλητριών, οργάνωση αγώνων - κοινοβίων, συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού και β) τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά: αποτελέσματα αθλητών, αθλητριών στην ελληνική βαθμολογία
Η προπόνηση των κέντρων όσον αφορά τους επίλεκτους αθλητές, αθλήτριές τους, μπορεί επίσης να γίνεται και στο χώρο προπόνησης ΟΑΚΑ, μετά από κατάθεση τεκμηριωμένου αιτήματος προς την ΤΕΞ.

Ομοσπονδιακοί προπονητές - Συντονιστές όπλων
Οι συντονιστές όπλων: α) θα οργανώνουν τις αγωνιστικές προπονήσεις των επίλεκτων αθλητές, αθλητριών, οι οποίες θα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα στο κέντρο υψηλού αθλητισμού και ανάπτυξης του ΟΑΚΑ, β) θα συνεργάζονται με τους υπόλοιπους προπονητές κέντρων στην οργάνωση κοινοβίων και αγώνων μεταξύ των κέντρων γ) θα εισηγούνται στην ΤΕΞ τη σύνθεση των εθνικών ομάδων για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις του αγωνιστικού προγράμματος εξωτερικού, καταθέτοντας μηνιαία στην ΤΕΞ τις παρουσίες των αθλητών, αθλητριών δ) συνοδεύουν τους αθλητές, αθλήτριες των εθνικών ομάδων σε διεθνείς αγώνες.

Οργανόγραμμα σχεδιασμού Ε. Ο. Ξιφασκίας

Συντονιστής αγωνιστικού σχεδιασμού Υπεύθυνος εθνικής ομάδας ανδρών -γυναικών Υπεύθυνος εθνικής ομάδας Νέων -cadet Συντονιστής περιφέρειας Συντονιστές όπλων (2 ανά όπλο) - Συντονιστές προπονήσεων κέντρου υψηλού αθλητισμού ΟΑΚΑ Υπεύθυνος ανάπτυξης - υπεύθυνος ανάπτυξης περιφέρειας Συντονιστές κέντρων Σωματεία (Οι θέσεις αυτές αφορούν σχηματοποίηση του σχεδιασμού και μπορούν να καλύπτονται από ίδια πρόσωπα παράλληλα με άλλη ιδιότητα).

Πηγή: Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: