Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

"Στο όνομα όλων των αγωνιζομένων, υπόσχομαι ότι θα λάβουμε μέρος σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σεβόμενοι και ακολουθώντας τους κανόνες οι οποίοι τους διέπουν, μέσα στο αληθινό πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, για τη δόξα του αθλητισμού και την τιμή των ομάδων μας".

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

ΞΙΦΑΣΚΙΑ - Προκήρυξη αγώνων "MINOAN CUP 2009"

Η Γυμναστική Ένωση Ηρακλείου προκηρύσσει και διοργανώνει ατομικούς αγώνες ξιφασκίας, στο Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α. Τόπος διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται το Κλειστό Γυμναστήριο Χερσονήσου.
β. Χρόνος διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο 25 Απριλίου 2008 και ώρα 15:00.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
Ξίφος Μονομαχίας ανδρών -13 ετών και άνω
3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αθλητών της Ε.Ο.Ξ.
β. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη του αγώνα και να προσκομίσουν στην Τεχνική Διεύθυνση των αγώνων το δελτίο της Ε.Ο.Ξ. με πρόσφατη θεώρηση ιατρού.
γ. Οι αθλητές αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος οι διοργανωτές των αγώνων δεν φέρουν καμία ευθύνη.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Διεθνής Κανονισμός της F.I.E., οι κανονισμοί προκήρυξης αγώνων Ε.Ο.Ξ και η παρούσα προκήρυξη.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με μέχρι τρεις αθλητές (εκτός του οργανωτή συλλόγου του οποίου ο αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών είναι απεριόριστος).
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί με FAX στο 2810 244335 ή με e-mail :
ge_irakliou@hotmail.com
το αργότερο μέχρι τις 22:00 στις 15 Απριλίου 2009.
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Γ.Ε.Η. δε βαρύνεται με τις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων αθλητών.
Για τους εκτός Κρήτης συμμετέχοντες αθλητές ο οργανωτής σύλλογος αναλαμβάνει την κάλυψη της διαμονής-διατροφής για ένα βράδυ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: