Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

"Στο όνομα όλων των αγωνιζομένων, υπόσχομαι ότι θα λάβουμε μέρος σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σεβόμενοι και ακολουθώντας τους κανόνες οι οποίοι τους διέπουν, μέσα στο αληθινό πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, για τη δόξα του αθλητισμού και την τιμή των ομάδων μας".

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


Ο παρών εξειδικευμένος σχεδιασμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων όπως αυτός ορίζει στα άρθρα 12 και 13. Σκοπός του παρόντος είναι η αναλυτική αναφορά της δομής και οργάνωσης του αθλήματος της Τοξοβολίας σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων με βάση τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: